k.ú.: 631060 - Tašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 295696
zahrada 304 163339
travní p. 162 215920
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz les(ne hospodář) 24 208745
lesní poz ostat.komunikace 2 1167
vodní pl. nádrž umělá 3 2562
vodní pl. tok přirozený 3 4620
vodní pl. tok umělý 1 2308
zast. pl. 572 87030
ostat.pl. jiná plocha 252 130832
ostat.pl. manipulační pl. 22 29676
ostat.pl. neplodná půda 79 80513
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6065
ostat.pl. ostat.komunikace 51 57786
ostat.pl. silnice 11 78526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 85991
ostat.pl. zeleň 7 7607
Celkem KN 1618 1458403
Par. DKM 1618 1458403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 269
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 103
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 567
byt.z. byt 79
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 87
LV 671
spoluvlastník 1034

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.04.2010 1:1000 25.05.2010 *)
DKM 1:1000 25.05.2010 mimo KPÚ
DKM 1:1000 13.07.2009 25.05.2010
THM-G 1:2000 01.01.1975 13.07.2009 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1975 13.07.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 18.09.2020 10:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.