k.ú.: 630993 - Sylvárův Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573272 - Ostroměř NUTS5 CZ0522573272
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 1212161
zahrada 58 50875
ovoc. sad 19 89588
travní p. 82 113205
vodní pl. nádrž přírodní 1 174
vodní pl. rybník 16 27477
vodní pl. tok přirozený 47 12662
zast. pl. zbořeniště 1 877
zast. pl. 46 30315
ostat.pl. jiná plocha 7 4365
ostat.pl. manipulační pl. 3 1374
ostat.pl. neplodná půda 24 26310
ostat.pl. ostat.komunikace 34 25660
ostat.pl. silnice 3 14296
ostat.pl. zeleň 11 6996
Celkem KN 530 1616335
Par. KMD 530 1616335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 17
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 71
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 16:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička