k.ú.: 630951 - Domoradovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507270 - Hradec nad Moravicí NUTS5 CZ0805507270
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 1440256
zahrada 130 70434
travní p. 319 1185865
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz 114 4762783
vodní pl. nádrž umělá 1 1166
vodní pl. tok přirozený 6 68324
zast. pl. zbořeniště 5 1372
zast. pl. 187 50170
ostat.pl. jiná plocha 68 47058
ostat.pl. manipulační pl. 38 33856
ostat.pl. neplodná půda 69 106257
ostat.pl. ostat.komunikace 72 83870
ostat.pl. silnice 4 39815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5914
ostat.pl. zeleň 2 96
Celkem KN 1295 7897289
Par. KMD 1295 7897289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 169
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 205
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.08.2014 platnost od r. 1836


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 29.09.2020 14:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička