k.ú.: 630845 - Domaželice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513211 - Domaželice NUTS5 CZ0714513211
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 3258041
chmelnice 14 29756
zahrada 160 120595
ovoc. sad 2 23596
travní p. 32 41434
lesní poz 9 327351
vodní pl. tok přirozený 14 67919
zast. pl. zbořeniště 12 2311
zast. pl. 214 79926
ostat.pl. jiná plocha 77 50452
ostat.pl. manipulační pl. 23 31002
ostat.pl. neplodná půda 20 18027
ostat.pl. ostat.komunikace 96 99205
ostat.pl. pohřeb. 1 2893
ostat.pl. silnice 34 96574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18083
ostat.pl. zeleň 5 4907
Celkem KN 1006 4272072
Par. DKM 1006 4272072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 162
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 210
LV 281
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2003 intravilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2500 01.12.1942 05.05.2003 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 15:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.