k.ú.: 630837 - Čechy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552771 - Čechy NUTS5 CZ0714552771
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 3045644
chmelnice 75 769496
zahrada 127 120503
ovoc. sad 5 20379
travní p. 24 33822
lesní poz les(ne hospodář) 20 174313
vodní pl. tok přirozený 1 24254
vodní pl. tok umělý 3 3076
vodní pl. zamokřená pl. 1 1823
zast. pl. zbořeniště 9 2245
zast. pl. 235 85492
ostat.pl. jiná plocha 38 84065
ostat.pl. manipulační pl. 10 23498
ostat.pl. neplodná půda 16 14298
ostat.pl. ostat.komunikace 52 71765
ostat.pl. silnice 20 59807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13684
ostat.pl. zeleň 3 2787
Celkem KN 827 4550951
Par. DKM 827 4550951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 121
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 5
č.e. doprava 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 234
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 247
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.05.2003 intravilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2500 01.12.1947 13.05.2003 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 16:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.