k.ú.: 630799 - Domašov u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582964 - Domašov NUTS5 CZ0643582964
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 882 2836288
zahrada 311 144565
travní p. 183 148696
lesní poz 64 2106920
vodní pl. nádrž umělá 2 685
vodní pl. tok přirozený 1 736
zast. pl. zbořeniště 4 1080
zast. pl. 387 123452
ostat.pl. dálnice 6 53502
ostat.pl. jiná plocha 104 29344
ostat.pl. manipulační pl. 16 33561
ostat.pl. neplodná půda 223 134799
ostat.pl. ostat.komunikace 208 79806
ostat.pl. pohřeb. 3 4281
ostat.pl. silnice 16 128528
ostat.pl. skládka 2 995
ostat.pl. zeleň 15 106771
Celkem KN 2427 5934009
Par. DKM 1 1320
Par. KMD 2426 5932689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 359
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 445
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
DKM-KPÚ 04.12.2014 1:1000 04.12.2014 *)
KM-D 1:2880 01.03.2000 23.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.02.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.09.2020 10:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.