k.ú.: 630586 - Domanín u Třeboně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562840 - Domanín NUTS5 CZ0313562840
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1061 4346117
zahrada 182 154031
ovoc. sad 1 10812
travní p. 320 1039341
lesní poz 280 3078472
vodní pl. nádrž přírodní 2 3105
vodní pl. nádrž umělá 14 24706
vodní pl. rybník 25 2778486
vodní pl. tok přirozený 1 341
vodní pl. tok umělý 155 29073
vodní pl. zamokřená pl. 78 36681
zast. pl. společný dvůr 1 100
zast. pl. zbořeniště 2 384
zast. pl. 345 110862
ostat.pl. jiná plocha 249 206716
ostat.pl. manipulační pl. 117 75160
ostat.pl. neplodná půda 85 91296
ostat.pl. ostat.komunikace 197 115949
ostat.pl. pohřeb. 1 2454
ostat.pl. silnice 9 94429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 80150
ostat.pl. zeleň 19 150978
Celkem KN 3159 12429643
Par. DKM 467 3504769
Par. KMD 2692 8924874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 24
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 325
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 34
LV 409
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2014
DKM 1:1000 18.05.2011
THM-V 1:1000 01.09.1979 18.05.2011 číselná THM
THM-V 1:2000 01.09.1979 18.05.2011 číselná THM
S-SK GS 1:2880 1827 09.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:50

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.