k.ú.: 630471 - Dolní Žleb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 18985
zahrada 166 125195
ovoc. sad 1 7184
travní p. 97 117084
lesní poz 40 10033538
vodní pl. nádrž přírodní 1 60
vodní pl. tok přirozený 6 233218
zast. pl. zbořeniště 49 8259
zast. pl. 97 21258
ostat.pl. dráha 2 147569
ostat.pl. jiná plocha 28 17828
ostat.pl. manipulační pl. 12 3889
ostat.pl. neplodná půda 28 15753
ostat.pl. ostat.komunikace 50 154892
ostat.pl. pohřeb. 2 1589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1565
Celkem KN 585 10907866
Par. DKM 585 10907866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 95
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 115
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.11.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.