k.ú.: 630438 - Dolní Žďár u Lásenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562602 - Dolní Žďár NUTS5 CZ0313562602
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1596198
zahrada 22 10259
travní p. 189 988122
lesní poz 92 509717
vodní pl. rybník 13 51156
vodní pl. tok přirozený 2 43166
vodní pl. tok umělý 56 19389
vodní pl. zamokřená pl. 39 117590
zast. pl. zbořeniště 1 309
zast. pl. 79 38963
ostat.pl. jiná plocha 28 36170
ostat.pl. manipulační pl. 36 23323
ostat.pl. neplodná půda 173 224738
ostat.pl. ostat.komunikace 141 73895
ostat.pl. silnice 4 20607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1421
ostat.pl. zeleň 12 778
Celkem KN 1013 3755801
Par. DKM 796 3581226
Par. KMD 217 174575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 75
LV 122
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2014
DKM-KPÚ 30.12.2009 1:1000 02.02.2010 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 10.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 10:18

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.