k.ú.: 630373 - Chvalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 454561
zahrada 78 39135
ovoc. sad 8 16051
travní p. 170 557179
lesní poz 60 1806239
vodní pl. nádrž přírodní 2 302
zast. pl. zbořeniště 14 2998
zast. pl. 62 16237
ostat.pl. jiná plocha 7 23367
ostat.pl. manipulační pl. 18 11501
ostat.pl. neplodná půda 215 218215
ostat.pl. ostat.komunikace 58 36119
ostat.pl. silnice 4 17655
Celkem KN 734 3199559
Par. KMD 734 3199559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 59
LV 76
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 27.09.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.