k.ú.: 630365 - Dolní Zálezly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567931 - Dolní Zálezly NUTS5 CZ0427567931
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1092
orná půda 27 37152
zahrada skleník-pařeniš. 2 1922
zahrada 649 415426
ovoc. sad 23 158966
travní p. 627 978448
lesní poz les s budovou 1 8
lesní poz 101 744585
vodní pl. tok přirozený 10 499827
zast. pl. společný dvůr 8 1492
zast. pl. zbořeniště 2 91
zast. pl. 556 56851
ostat.pl. dráha 5 152445
ostat.pl. jiná plocha 89 98748
ostat.pl. manipulační pl. 13 74057
ostat.pl. neplodná půda 249 124394
ostat.pl. ostat.komunikace 131 97676
ostat.pl. pohřeb. 1 1942
ostat.pl. silnice 2 107230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18230
ostat.pl. zeleň 8 1445
Celkem KN 2507 3572027
Par. DKM 2507 3572027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 228
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 524
LV 618
spoluvlastník 1127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2002
ZMVM 1:2000 01.10.1985 25.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1985 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 22:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.