k.ú.: 630331 - Dolní Věstonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584436 - Dolní Věstonice NUTS5 CZ0644584436
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 534716
vinice 238 1148040
zahrada 198 136228
ovoc. sad 5 7806
travní p. 15 36508
lesní poz 29 75562
vodní pl. nádrž umělá 51 1570556
vodní pl. tok přirozený 11 4355694
vodní pl. tok umělý 11 12582
vodní pl. zamokřená pl. 7 3988
zast. pl. společný dvůr 11 2622
zast. pl. zbořeniště 5 2312
zast. pl. 289 153811
ostat.pl. jiná plocha 248 292510
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1589
ostat.pl. manipulační pl. 47 50867
ostat.pl. neplodná půda 82 177845
ostat.pl. ostat.komunikace 116 172896
ostat.pl. pohřeb. 1 2684
ostat.pl. silnice 12 48968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 22002
ostat.pl. zeleň 5 5935
Celkem KN 1572 8815721
EN 2 505
GP 26 51148
Celkem ZE 28 51653
Par. DKM 736 3859293
Par. KMD 809 4935529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 9
obč.z. byt 7
Celkem JED 16
LV 462
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2012
KMD 1:1000 12.12.2012
KMD 1:1000 16.11.2010
DKM-KPÚ 30.04.2007 1:1000 14.06.2007 *) Z-2065/2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.11.2010 Zbývá velmi malá část k.ú., nebude řešena věcným úkolem.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 29.09.2020 06:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička