k.ú.: 630322 - Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1173 2923098
chmelnice 56 7870
zahrada 252 241916
ovoc. sad 31 70563
travní p. 276 441015
lesní poz 21 51446
vodní pl. nádrž umělá 1 776
vodní pl. tok přirozený 63 18738
vodní pl. tok umělý 22 2173
zast. pl. zbořeniště 6 1006
zast. pl. 269 91029
ostat.pl. dálnice 13 124909
ostat.pl. jiná plocha 85 100831
ostat.pl. manipulační pl. 72 74541
ostat.pl. neplodná půda 30 31447
ostat.pl. ostat.komunikace 172 161259
ostat.pl. pohřeb. 1 3239
ostat.pl. silnice 14 119043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 46571
ostat.pl. zeleň 6 1816
Celkem KN 2569 4513286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 257
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 355
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 01.05.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 25.05.2019 07:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.