k.ú.: 630209 - Dolní Studénky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553379 - Dolní Studénky NUTS5 CZ0715553379
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 834 3034607
zahrada 571 356514
ovoc. sad 1 23491
travní p. 296 1087712
lesní poz 99 3256700
vodní pl. rybník 3 52723
vodní pl. tok přirozený 206 89182
vodní pl. tok umělý 2 2131
zast. pl. společný dvůr 7 1737
zast. pl. zbořeniště 6 2314
zast. pl. 654 168546
ostat.pl. jiná plocha 82 54181
ostat.pl. manipulační pl. 53 49800
ostat.pl. neplodná půda 96 89274
ostat.pl. ostat.komunikace 175 175857
ostat.pl. pohřeb. 2 2931
ostat.pl. silnice 15 65859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6692
ostat.pl. zeleň 22 6073
Celkem KN 3131 8526324
Par. KMD 3131 8526324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 457
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 649
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 39
LV 807
spoluvlastník 1135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1881 03.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 21:35

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.