k.ú.: 630110 - Rodkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587737 - Rodkov NUTS5 CZ0635587737
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2104238
zahrada 61 31160
ovoc. sad 7 20545
travní p. 388 406996
lesní poz 106 388814
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. rybník 2 9826
vodní pl. tok přirozený 18 26406
vodní pl. tok umělý 4 100
zast. pl. společný dvůr 2 2402
zast. pl. zbořeniště 5 1308
zast. pl. 70 32439
ostat.pl. dráha 12 58489
ostat.pl. jiná plocha 20 18668
ostat.pl. manipulační pl. 11 4786
ostat.pl. neplodná půda 56 31865
ostat.pl. ostat.komunikace 105 43409
ostat.pl. silnice 12 33759
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 708
Celkem KN 1195 3216974
Par. KMD 1195 3216974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 70
LV 93
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.