k.ú.: 630101 - Horní Rozsíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595535 - Dolní Rožínka NUTS5 CZ0635595535
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1457837
zahrada 32 16962
ovoc. sad 3 11658
travní p. 123 169694
lesní poz 26 241618
vodní pl. nádrž umělá 2 471
vodní pl. tok umělý 4 1558
zast. pl. zbořeniště 2 333
zast. pl. 32 19538
ostat.pl. jiná plocha 24 19291
ostat.pl. manipulační pl. 22 16941
ostat.pl. neplodná půda 10 19013
ostat.pl. ostat.komunikace 37 21672
ostat.pl. silnice 10 1965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2343
Celkem KN 479 2000894
Par. KMD 479 2000894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 32
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 30.09.2020 04:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička