k.ú.: 630098 - Dolní Rožínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595535 - Dolní Rožínka NUTS5 CZ0635595535
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1261718
zahrada 159 66038
ovoc. sad 1 6527
travní p. 63 163344
lesní poz 27 333326
vodní pl. nádrž umělá 3 16348
vodní pl. rybník 1 16515
vodní pl. tok přirozený 5 6491
vodní pl. tok umělý 6 2987
zast. pl. společný dvůr 11 691
zast. pl. zbořeniště 12 2219
zast. pl. 330 95571
ostat.pl. dobývací prost. 15 25941
ostat.pl. jiná plocha 84 50705
ostat.pl. manipulační pl. 71 107768
ostat.pl. neplodná půda 14 8864
ostat.pl. ostat.komunikace 183 131902
ostat.pl. silnice 33 47327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5434
ostat.pl. zeleň 57 121748
Celkem KN 1243 2471464
Par. KMD 1243 2471464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 82
č.e. jiná st. 33
č.e. obč.vyb. 13
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 6
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 329
byt.z. byt 140
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 143
LV 400
spoluvlastník 603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 14:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.