k.ú.: 630039 - Dolní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 3222281
zahrada 164 110091
ovoc. sad 2 2367
travní p. 148 328658
lesní poz 24 298547
vodní pl. tok přirozený 94 28345
vodní pl. tok umělý 7 4845
zast. pl. společný dvůr 3 250
zast. pl. zbořeniště 6 914
zast. pl. 213 83359
ostat.pl. jiná plocha 37 18128
ostat.pl. manipulační pl. 19 31930
ostat.pl. neplodná půda 37 15550
ostat.pl. ostat.komunikace 88 79479
ostat.pl. silnice 99 82100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 674
ostat.pl. zeleň 9 13671
Celkem KN 1503 4321189
GP 107 684919
Celkem ZE 107 684919
Par. KMD 1503 4321189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 203
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 360
spoluvlastník 682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010 94% KMD mimo grafické příděly
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 05:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.