k.ú.: 630039 - Dolní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 3222058
zahrada 164 110074
ovoc. sad 2 2367
travní p. 148 328634
lesní poz 24 298547
vodní pl. tok přirozený 94 28291
vodní pl. tok umělý 7 4845
zast. pl. společný dvůr 3 250
zast. pl. zbořeniště 6 914
zast. pl. 212 83376
ostat.pl. jiná plocha 37 18128
ostat.pl. manipulační pl. 19 31930
ostat.pl. neplodná půda 38 15550
ostat.pl. ostat.komunikace 88 79479
ostat.pl. silnice 99 82100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 674
ostat.pl. zeleň 9 13671
Celkem KN 1524 4320888
GP 79 463950
Celkem ZE 79 463950
Par. DKM 22 158966
Par. KMD 1502 4161922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 203
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 356
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010 94% KMD mimo grafické příděly
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 11:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.