k.ú.: 630012 - Nová Víska u Dolní Poustevny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562441 - Dolní Poustevna NUTS5 CZ0421562441
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 395198
zahrada 21 13645
travní p. 62 1108157
lesní poz 57 1578498
vodní pl. nádrž umělá 5 3553
zast. pl. zbořeniště 11 3143
zast. pl. 11 5631
ostat.pl. jiná plocha 2 467
ostat.pl. manipulační pl. 1 2811
ostat.pl. neplodná půda 28 24509
ostat.pl. ostat.komunikace 46 41512
ostat.pl. pohřeb. 1 884
ostat.pl. silnice 1 10600
Celkem KN 263 3188608
Par. KMD 263 3188608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 23
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:13

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.