k.ú.: 629910 - Dolní Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579173 - Dolní Olešnice NUTS5 CZ0525579173
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2635418
zahrada 96 95737
ovoc. sad 1 2691
travní p. 505 1664439
lesní poz 464 6203633
vodní pl. tok přirozený 81 73372
vodní pl. tok umělý 1 367
zast. pl. společný dvůr 3 2082
zast. pl. zbořeniště 5 2956
zast. pl. 151 55850
ostat.pl. jiná plocha 42 35089
ostat.pl. manipulační pl. 14 43813
ostat.pl. neplodná půda 154 150399
ostat.pl. ostat.komunikace 175 176206
ostat.pl. pohřeb. 2 1547
ostat.pl. silnice 13 75616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20706
Celkem KN 1918 11239921
GP 4 10290
Celkem ZE 4 10290
Par. KMD 1918 11239921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 209
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.