k.ú.: 629898 - Horní Nivy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560341 - Dolní Nivy NUTS5 CZ0413560341
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 151737
zahrada 48 70107
travní p. 39 1500736
lesní poz les(ne hospodář) 16 956972
lesní poz 3 20250
vodní pl. nádrž umělá 4 7108
vodní pl. tok přirozený 3 1382
vodní pl. zamokřená pl. 2 1163
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 2 272
zast. pl. 55 10741
ostat.pl. jiná plocha 26 574206
ostat.pl. manipulační pl. 2 5890
ostat.pl. mez, stráň 1 16336
ostat.pl. neplodná půda 30 197290
ostat.pl. ostat.komunikace 20 91408
ostat.pl. silnice 1 18499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4968
Celkem KN 259 3629166
Par. DKM 259 3629166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 54
LV 61
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2003
FÚO 1:2000 01.01.1978 22.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 19:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.