k.ú.: 629871 - Boučí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560341 - Dolní Nivy NUTS5 CZ0413560341
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 24262
zahrada 52 36898
travní p. mez, stráň 3 53975
travní p. 90 1427908
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz les(ne hospodář) 48 1315659
lesní poz 22 434352
vodní pl. tok přirozený 8 47465
vodní pl. tok umělý 4 10255
vodní pl. zamokřená pl. 1 1233
zast. pl. zbořeniště 4 760
zast. pl. 56 18167
ostat.pl. dráha 4 7993
ostat.pl. jiná plocha 48 829264
ostat.pl. manipulační pl. 3 11516
ostat.pl. mez, stráň 1 2960
ostat.pl. neplodná půda 65 191679
ostat.pl. ostat.komunikace 52 102956
ostat.pl. pohřeb. 1 1051
ostat.pl. silnice 11 119922
ostat.pl. zeleň 1 1029
Celkem KN 477 4639356
Par. DKM 477 4639356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 57
LV 76
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2003
THM-V 1:2000 01.01.1978 22.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.