k.ú.: 629863 - Dolní Nětčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569259 - Dolní Nětčice NUTS5 CZ0714569259
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 3198455
zahrada 161 139049
ovoc. sad 8 27665
travní p. 76 316390
lesní poz 16 95906
vodní pl. nádrž přírodní 3 3070
vodní pl. rybník 1 9812
vodní pl. tok přirozený 12 35921
vodní pl. zamokřená pl. 3 586
zast. pl. společný dvůr 1 428
zast. pl. zbořeniště 2 331
zast. pl. 168 71291
ostat.pl. jiná plocha 49 44797
ostat.pl. manipulační pl. 6 30036
ostat.pl. neplodná půda 11 19670
ostat.pl. ostat.komunikace 89 144334
ostat.pl. pohřeb. 1 326
ostat.pl. silnice 17 49010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5962
ostat.pl. zeleň 4 7245
Celkem KN 882 4200284
Par. DKM 882 4200284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 106
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 164
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 224
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2004 měřeno (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1830 10.08.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.