k.ú.: 629839 - Dolní Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592145 - Dolní Němčí NUTS5 CZ0722592145
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1857 7717246
vinice 2 550
zahrada 675 273155
ovoc. sad 1 2166
travní p. 154 222662
lesní poz 25 153793
vodní pl. nádrž umělá 1 1049
vodní pl. tok přirozený 78 120260
vodní pl. tok umělý 2 1599
vodní pl. zamokřená pl. 7 30763
zast. pl. zbořeniště 23 4548
zast. pl. 1091 299653
ostat.pl. jiná plocha 333 150285
ostat.pl. manipulační pl. 82 55199
ostat.pl. neplodná půda 175 322408
ostat.pl. ostat.komunikace 225 450028
ostat.pl. plantáž dřevin 1 658
ostat.pl. pohřeb. 1 4129
ostat.pl. silnice 44 42189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24412
ostat.pl. zeleň 3 1801
Celkem KN 4783 9878553
Par. DKM 1804 8630746
Par. KMD 2977 1247238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 783
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 32
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 39
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1041
byt.z. byt 14
obč.z. byt 3
Celkem JED 17
LV 1526
spoluvlastník 2078

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 09:05

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.