k.ú.: 629782 - Horní Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 8 1678
travní p. 195 564382
lesní poz 361 10513355
vodní pl. nádrž přírodní 1 368
zast. pl. společný dvůr 4 502
zast. pl. zbořeniště 22 4369
zast. pl. 57 11764
ostat.pl. jiná plocha 61 16909
ostat.pl. manipulační pl. 1 560
ostat.pl. neplodná půda 42 17776
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 120
ostat.pl. ostat.komunikace 59 45158
ostat.pl. silnice 1 1865
ostat.pl. zeleň 3 6219
Celkem KN 816 11185025
Par. DKM 30 422462
Par. KMD 786 10762563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 21
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 51
byt.z. j.nebyt 16
Celkem JED 16
LV 119
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.09.2020 01:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička