k.ú.: 629774 - Dolní Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 846204
zahrada 34 56976
travní p. 257 1969276
lesní poz 36 343616
vodní pl. tok přirozený 8 6682
vodní pl. tok umělý 2 3125
zast. pl. společný dvůr 1 342
zast. pl. zbořeniště 8 2406
zast. pl. 93 38038
ostat.pl. jiná plocha 57 41883
ostat.pl. manipulační pl. 6 2878
ostat.pl. neplodná půda 16 32535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4546
ostat.pl. ostat.komunikace 61 71524
ostat.pl. silnice 5 25351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4870
ostat.pl. zeleň 7 31146
Celkem KN 622 3481398
Par. DKM 622 3481398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 86
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 21
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 79
Celkem JED 116
LV 172
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.09.2020 22:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.