k.ú.: 629774 - Dolní Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 846204
zahrada 34 56865
travní p. 231 1970338
lesní poz 36 343616
vodní pl. tok přirozený 8 6682
vodní pl. tok umělý 2 3125
zast. pl. společný dvůr 1 342
zast. pl. zbořeniště 9 3641
zast. pl. 91 36850
ostat.pl. jiná plocha 51 40553
ostat.pl. manipulační pl. 7 3209
ostat.pl. neplodná půda 16 32535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4546
ostat.pl. ostat.komunikace 61 71524
ostat.pl. silnice 5 25351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4870
ostat.pl. zeleň 7 31146
Celkem KN 590 3481397
Par. DKM 590 3481397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 3
Celkem BUD 84
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 21
obč.z. j.nebyt 55
Celkem JED 86
LV 169
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 09:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.