k.ú.: 629766 - Meziklasí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 1403031
zahrada 68 34821
travní p. 248 697682
lesní poz 71 1573986
vodní pl. nádrž umělá 2 3217
vodní pl. rybník 2 7997
vodní pl. tok přirozený 9 5935
vodní pl. tok umělý 22 10814
zast. pl. zbořeniště 8 5235
zast. pl. 70 21725
ostat.pl. jiná plocha 58 30732
ostat.pl. neplodná půda 29 6770
ostat.pl. ostat.komunikace 45 55578
ostat.pl. pohřeb. 4 5515
ostat.pl. silnice 2 26664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2983
Celkem KN 843 3892685
EN 1 1125
PK 3 24695
GP 65 328385
Celkem ZE 69 354205
Par. KMD 843 3892685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 70
LV 138
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.