k.ú.: 629740 - Dolní Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1220 4444004
zahrada 319 168552
travní p. 968 1605688
lesní poz 356 1310451
vodní pl. nádrž umělá 5 11787
vodní pl. rybník 6 24584
vodní pl. tok přirozený 15 35667
vodní pl. tok umělý 82 19807
vodní pl. zamokřená pl. 1 618
zast. pl. společný dvůr 1 225
zast. pl. zbořeniště 8 1310
zast. pl. 517 148252
ostat.pl. dobývací prost. 3 84879
ostat.pl. jiná plocha 106 76818
ostat.pl. manipulační pl. 76 128791
ostat.pl. neplodná půda 141 72672
ostat.pl. ostat.komunikace 163 116844
ostat.pl. pohřeb. 2 1025
ostat.pl. silnice 35 154638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10203
Celkem KN 4028 8416815
Par. KMD 4028 8416815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 238
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 48
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 474
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 603
spoluvlastník 931

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.09.2020 15:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička