k.ú.: 629740 - Dolní Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1222 4450026
zahrada 317 166604
travní p. 963 1605787
lesní poz 356 1310451
vodní pl. nádrž umělá 5 11787
vodní pl. rybník 6 24584
vodní pl. tok přirozený 15 35667
vodní pl. tok umělý 82 19807
vodní pl. zamokřená pl. 1 618
zast. pl. společný dvůr 1 225
zast. pl. zbořeniště 8 1310
zast. pl. 512 146605
ostat.pl. dobývací prost. 3 84879
ostat.pl. jiná plocha 104 77466
ostat.pl. manipulační pl. 75 128611
ostat.pl. neplodná půda 141 72672
ostat.pl. ostat.komunikace 154 113850
ostat.pl. pohřeb. 2 1025
ostat.pl. silnice 35 154638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10203
Celkem KN 4006 8416815
Par. KMD 4006 8416815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 240
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 48
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 468
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 604
spoluvlastník 953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.