k.ú.: 629723 - Snopoušovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557684 - Dolní Lukavice NUTS5 CZ0324557684
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1926949
zahrada 111 76293
ovoc. sad 1 2683
travní p. 215 459483
lesní poz 24 1490368
vodní pl. nádrž umělá 2 9136
vodní pl. tok přirozený 1 58423
vodní pl. tok umělý 3 2153
vodní pl. zamokřená pl. 2 456
zast. pl. zbořeniště 1 393
zast. pl. 79 32893
ostat.pl. jiná plocha 37 38929
ostat.pl. manipulační pl. 5 4577
ostat.pl. neplodná půda 17 3172
ostat.pl. ostat.komunikace 52 125716
ostat.pl. silnice 11 5994
Celkem KN 899 4237618
Par. KMD 899 4237618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 78
LV 169
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 26.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 19.09.2020 05:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.