k.ú.: 629600 - Dolní Lomná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511951 - Dolní Lomná NUTS5 CZ0802511951
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 254146
zahrada 277 174714
travní p. 1627 3856614
lesní poz ostat.komunikace 1 3651
lesní poz 551 21169674
vodní pl. tok přirozený 70 203213
vodní pl. tok umělý 3 243
zast. pl. společný dvůr 8 6545
zast. pl. zbořeniště 42 6058
zast. pl. 837 141656
ostat.pl. dráha 1 31499
ostat.pl. jiná plocha 176 66075
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 3142
ostat.pl. manipulační pl. 26 40417
ostat.pl. neplodná půda 358 630743
ostat.pl. ostat.komunikace 310 223299
ostat.pl. silnice 18 93074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 80883
ostat.pl. zeleň 6 3746
Celkem KN 4514 26989392
Par. KMD 4514 26989392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 96
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 201
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 274
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 113
rozestav. 3
Celkem BUD 810
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 879
spoluvlastník 1819

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.