k.ú.: 629561 - Bojanov u Dolní Libochové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595926 - Křižanov NUTS5 CZ0635595926
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1219102
zahrada 28 15623
travní p. 46 122782
lesní poz 83 195302
vodní pl. rybník 1 12902
vodní pl. tok přirozený 3 4792
zast. pl. 24 14910
ostat.pl. jiná plocha 11 1547
ostat.pl. neplodná půda 61 27350
ostat.pl. ostat.komunikace 38 25128
Celkem KN 439 1639438
Par. KMD 439 1639438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 24
LV 40
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 09:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.