k.ú.: 629537 - Dolní Lhota u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585173 - Dolní Lhota NUTS5 CZ0724585173
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 1093836
zahrada 158 77052
travní p. 827 949785
lesní poz 235 2474588
vodní pl. tok přirozený 37 37691
vodní pl. zamokřená pl. 2 1052
zast. pl. zbořeniště 11 2254
zast. pl. 316 74279
ostat.pl. jiná plocha 82 26062
ostat.pl. manipulační pl. 31 16676
ostat.pl. neplodná půda 203 78952
ostat.pl. ostat.komunikace 240 106289
ostat.pl. silnice 50 58045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11604
ostat.pl. zeleň 9 3335
Celkem KN 2846 5011500
Par. KMD 1644 3217023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 170
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 444
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2017
KM-D 1:2000 31.03.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.03.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:28

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.