k.ú.: 629511 - Vacovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1133964
zahrada 41 43804
travní p. 116 231010
lesní poz 24 69821
vodní pl. nádrž umělá 2 5765
vodní pl. rybník 4 17143
vodní pl. tok umělý 54 8221
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 40 22096
ostat.pl. jiná plocha 45 50535
ostat.pl. manipulační pl. 10 28934
ostat.pl. neplodná půda 9 2719
ostat.pl. ostat.komunikace 15 22815
ostat.pl. silnice 1 7756
Celkem KN 558 1644838
Par. DKM 558 1644838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 37
LV 48
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.1997
S-SK GS 1:2880 1837 14.03.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.