k.ú.: 629499 - Lomec u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578070 - Lomec NUTS5 CZ0322578070
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1487320
zahrada 33 32055
travní p. 58 130809
lesní poz 3 142475
vodní pl. nádrž přírodní 1 9069
vodní pl. nádrž umělá 4 19105
vodní pl. tok umělý 41 14255
zast. pl. společný dvůr 2 5816
zast. pl. 72 34256
ostat.pl. jiná plocha 21 26358
ostat.pl. manipulační pl. 15 54065
ostat.pl. neplodná půda 30 20800
ostat.pl. ostat.komunikace 21 11049
ostat.pl. silnice 13 37092
ostat.pl. zeleň 1 215
Celkem KN 479 2024739
Par. DKM 479 2024739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 71
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 85
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.1997
S-SK GS 1:2880 1837 14.03.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.