k.ú.: 629481 - Dolní Lhota u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1223169
zahrada 41 30957
travní p. 142 508684
lesní poz 5 30951
vodní pl. nádrž přírodní 5 44344
vodní pl. rybník 3 202437
vodní pl. tok přirozený 58 51181
vodní pl. tok umělý 12 2917
vodní pl. zamokřená pl. 1 6074
zast. pl. 53 37694
ostat.pl. jiná plocha 23 27306
ostat.pl. manipulační pl. 9 19960
ostat.pl. neplodná půda 21 20413
ostat.pl. ostat.komunikace 13 24939
ostat.pl. silnice 22 46799
Celkem KN 582 2277825
Par. DKM 582 2277825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 50
LV 75
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 08:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.