k.ú.: 629481 - Dolní Lhota u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 1226124
zahrada 38 30760
travní p. 151 503882
lesní poz 5 30951
vodní pl. nádrž přírodní 5 44344
vodní pl. rybník 14 202437
vodní pl. tok přirozený 62 51181
vodní pl. tok umělý 12 2917
vodní pl. zamokřená pl. 1 6074
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. 53 37224
ostat.pl. jiná plocha 21 24911
ostat.pl. manipulační pl. 11 19960
ostat.pl. neplodná půda 24 21078
ostat.pl. ostat.komunikace 23 28416
ostat.pl. silnice 37 46799
ostat.pl. zeleň 3 337
Celkem KN 645 2277822
Par. DKM 645 2277822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 50
LV 75
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 10:01

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.