k.ú.: 629421 - Dolní Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579165 - Dolní Lánov NUTS5 CZ0525579165
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 6917124
zahrada 239 215039
travní p. 1149 3794350
lesní poz 467 3646657
vodní pl. nádrž umělá 10 29680
vodní pl. tok přirozený 63 107711
vodní pl. tok umělý 42 26083
vodní pl. zamokřená pl. 11 26821
zast. pl. společný dvůr 4 1587
zast. pl. zbořeniště 6 1533
zast. pl. 392 168042
ostat.pl. jiná plocha 158 119679
ostat.pl. manipulační pl. 115 113142
ostat.pl. neplodná půda 246 157178
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 14110
ostat.pl. ostat.komunikace 458 360977
ostat.pl. pohřeb. 1 4604
ostat.pl. silnice 7 43420
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14798
ostat.pl. zeleň 10 8047
Celkem KN 4246 15770582
Par. KMD 4246 15770582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 376
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 513
spoluvlastník 729

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 09.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.07.2019 07:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.