k.ú.: 629405 - Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568597 - Dolní Krupá NUTS5 CZ0631568597
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 4385756
zahrada 230 102498
ovoc. sad 1 2638
travní p. 637 988717
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 281 1853703
vodní pl. nádrž umělá 4 841
vodní pl. rybník 6 54271
vodní pl. tok přirozený 8 16545
vodní pl. tok umělý 11 12125
zast. pl. společný dvůr 2 203
zast. pl. zbořeniště 11 2649
zast. pl. 273 86254
ostat.pl. dráha 5 77530
ostat.pl. jiná plocha 122 68499
ostat.pl. manipulační pl. 36 20274
ostat.pl. neplodná půda 55 32077
ostat.pl. ostat.komunikace 197 123927
ostat.pl. pohřeb. 1 3847
ostat.pl. silnice 68 88851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 930
ostat.pl. zeleň 1 1409
Celkem KN 2868 7923667
Par. KMD 2868 7923667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 142
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 257
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 437
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 16:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.