k.ú.: 629405 - Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568597 - Dolní Krupá NUTS5 CZ0631568597
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 4384850
zahrada 230 102498
ovoc. sad 1 2638
travní p. 635 986691
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 283 1855729
vodní pl. nádrž umělá 4 841
vodní pl. rybník 6 54271
vodní pl. tok přirozený 8 16545
vodní pl. tok umělý 11 12125
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 11 2578
zast. pl. 280 87251
ostat.pl. dráha 5 77530
ostat.pl. jiná plocha 126 68697
ostat.pl. manipulační pl. 36 20274
ostat.pl. neplodná půda 55 32077
ostat.pl. ostat.komunikace 197 123906
ostat.pl. pohřeb. 1 3847
ostat.pl. silnice 68 88851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 930
ostat.pl. zeleň 1 1409
Celkem KN 2878 7923667
Par. KMD 2878 7923667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 147
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 264
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 440
spoluvlastník 685

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička