k.ú.: 629316 - Horní Kožlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550663 - Vlachovo Březí NUTS5 CZ0315550663
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 17 25875
travní p. 65 451013
lesní poz ostat.komunikace 2 2592
lesní poz 51 394910
vodní pl. nádrž umělá 2 673
zast. pl. zbořeniště 1 125
zast. pl. 30 7249
ostat.pl. jiná plocha 14 7150
ostat.pl. manipulační pl. 1 7
ostat.pl. neplodná půda 21 16322
ostat.pl. ostat.komunikace 23 23869
ostat.pl. silnice 1 7562
ostat.pl. zeleň 1 213
Celkem KN 229 937560
Par. DKM 229 937560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 30
LV 57
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.02.2017 1:1000 17.03.2017 *)
KM-D 1:2000 27.09.1999 17.03.2017
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička