k.ú.: 629278 - Dolní Kalná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579157 - Dolní Kalná NUTS5 CZ0525579157
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 3104975
zahrada 144 136518
ovoc. sad 4 19532
travní p. 492 1835973
lesní poz 148 1414486
vodní pl. tok přirozený 15 57104
vodní pl. tok umělý 2 684
vodní pl. zamokřená pl. 1 661
zast. pl. společný dvůr 3 2553
zast. pl. zbořeniště 4 869
zast. pl. 292 119143
ostat.pl. jiná plocha 41 36742
ostat.pl. manipulační pl. 21 45274
ostat.pl. neplodná půda 104 75644
ostat.pl. ostat.komunikace 164 129775
ostat.pl. pohřeb. 2 3781
ostat.pl. silnice 20 63667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22736
ostat.pl. zeleň 4 4871
Celkem KN 1739 7074988
Par. KMD 1739 7074988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 127
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 280
LV 316
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
KM-D 1:2000 28.08.2000 13.07.2017
S-SK GS 1:2880 1841 28.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 03:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.