k.ú.: 629201 - Dolní Jadruž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560910 - Chodský Újezd NUTS5 CZ0327560910
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1591662
zahrada 67 44994
travní p. 120 4574172
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 65 1768121
vodní pl. nádrž umělá 9 21843
vodní pl. rybník 4 179696
vodní pl. tok přirozený 4 48122
vodní pl. tok umělý 29 44085
vodní pl. zamokřená pl. 3 58646
zast. pl. zbořeniště 15 5942
zast. pl. 68 52834
ostat.pl. jiná plocha 24 46470
ostat.pl. manipulační pl. 3 13222
ostat.pl. neplodná půda 51 212073
ostat.pl. ostat.komunikace 53 141299
ostat.pl. pohřeb. 1 5019
ostat.pl. silnice 8 96021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8407
ostat.pl. zeleň 13 77599
Celkem KN 570 8990276
Par. DKM 377 8842253
Par. KMD 193 148023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 16
Celkem BUD 69
LV 84
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2017
DKM-KPÚ 05.11.2009 1:1000 30.11.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 09.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 18:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička