k.ú.: 629197 - Dolní Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1733891
zahrada 44 41445
travní p. mez, stráň 4 3191
travní p. 92 617290
lesní poz ostat.komunikace 1 1181
lesní poz 93 864604
vodní pl. nádrž umělá 3 10353
vodní pl. rybník 4 8884
vodní pl. tok přirozený 11 21684
vodní pl. tok umělý 1 1659
zast. pl. 88 35188
ostat.pl. jiná plocha 30 21224
ostat.pl. manipulační pl. 8 27968
ostat.pl. mez, stráň 6 7429
ostat.pl. neplodná půda 2 1601
ostat.pl. ostat.komunikace 54 82645
ostat.pl. silnice 4 25354
ostat.pl. zamokřená pl. 1 652
ostat.pl. zeleň 3 2063
Celkem KN 511 3508306
Par. DKM 511 3508306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 79
LV 100
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2008 1:1000 18.11.2008 *) extravilán
DKM 1:1000 25.11.1999
ZMVM 1:1000 01.05.1989 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 06:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.