k.ú.: 629171 - Mančice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533297 - Dolní Chvatliny NUTS5 CZ0204533297
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 2204716
zahrada 67 46291
ovoc. sad 8 18848
vodní pl. nádrž umělá 3 815
vodní pl. zamokřená pl. 1 768
zast. pl. 73 47937
ostat.pl. jiná plocha 33 12274
ostat.pl. manipulační pl. 14 21165
ostat.pl. neplodná půda 12 12334
ostat.pl. ostat.komunikace 20 23445
ostat.pl. silnice 3 25431
ostat.pl. zeleň 4 1325
Celkem KN 440 2415349
Par. KMD 440 2415349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 71
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 117
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 17.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 04:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička