k.ú.: 629103 - Dolní Hořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552241 - Dolní Hořice NUTS5 CZ0317552241
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 2319411
zahrada 151 194760
travní p. 197 1429134
lesní poz les(ne hospodář) 3 38462
lesní poz ostat.komunikace 1 330
lesní poz 82 831010
vodní pl. nádrž umělá 4 4327
vodní pl. rybník 1 4892
vodní pl. tok přirozený 41 10482
vodní pl. tok umělý 18 16083
vodní pl. zamokřená pl. 14 6826
zast. pl. společný dvůr 3 614
zast. pl. zbořeniště 3 336
zast. pl. 138 69518
ostat.pl. jiná plocha 44 182631
ostat.pl. manipulační pl. 32 45806
ostat.pl. neplodná půda 66 123059
ostat.pl. ostat.komunikace 100 210778
ostat.pl. silnice 65 57622
ostat.pl. zeleň 1 885
Celkem KN 1117 5546966
Par. DKM 608 4979370
Par. KMD 509 567596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 124
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 184
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.09.2014
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1829 18.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 17:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička