k.ú.: 629090 - Oslava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595501 - Dolní Heřmanice NUTS5 CZ0635595501
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 818474
zahrada 35 22274
ovoc. sad 1 3977
travní p. 150 464696
lesní poz les s budovou 2 95
lesní poz 149 1008270
vodní pl. nádrž umělá 1 1970
vodní pl. tok přirozený 3 41270
zast. pl. 46 19893
ostat.pl. jiná plocha 8 11693
ostat.pl. neplodná půda 45 51939
ostat.pl. ostat.komunikace 46 45909
ostat.pl. silnice 55 33360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2084
Celkem KN 679 2525904
Par. KMD 679 2525904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 47
LV 79
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.