k.ú.: 629081 - Dolní Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595501 - Dolní Heřmanice NUTS5 CZ0635595501
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 4961856
zahrada 197 169907
ovoc. sad 4 47664
travní p. 161 963566
lesní poz les s budovou 6 253
lesní poz 320 4624590
vodní pl. nádrž umělá 9 35499
vodní pl. rybník 8 51642
vodní pl. tok přirozený 14 106398
vodní pl. tok umělý 15 25110
zast. pl. zbořeniště 6 956
zast. pl. 258 135115
ostat.pl. jiná plocha 55 33246
ostat.pl. manipulační pl. 36 68449
ostat.pl. neplodná půda 100 73749
ostat.pl. ostat.komunikace 161 249088
ostat.pl. silnice 67 66507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15029
ostat.pl. zeleň 3 956
Celkem KN 1517 11629580
GP 295 5068484
Celkem ZE 295 5068484
Par. KMD 509 5048639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 45
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 254
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 300
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1960
Ost. 1:2000 31.12.1943 přesný datum nezjištěn, intravilán, extravilán - část
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2019 13:12

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.