k.ú.: 629081 - Dolní Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595501 - Dolní Heřmanice NUTS5 CZ0635595501
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 4873406
zahrada 225 209955
ovoc. sad 3 12990
travní p. 198 1020394
lesní poz les s budovou 6 253
lesní poz 305 4626397
vodní pl. nádrž umělá 11 33028
vodní pl. rybník 8 51687
vodní pl. tok přirozený 23 119588
vodní pl. tok umělý 19 28180
zast. pl. zbořeniště 6 1115
zast. pl. 281 136518
ostat.pl. jiná plocha 142 109751
ostat.pl. manipulační pl. 51 52562
ostat.pl. neplodná půda 12 6910
ostat.pl. ostat.komunikace 161 256442
ostat.pl. silnice 13 64874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15029
ostat.pl. zeleň 9 5944
Celkem KN 1754 11625023
Par. DKM 574 6089086
Par. KMD 583 5107301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 111
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 262
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 303
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1960
Ost. 1:2000 31.12.1943 přesný datum nezjištěn, intravilán, extravilán - část
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.12.2017


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 01.10.2020 06:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička