k.ú.: 629065 - Dolní Heřmanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580295 - Horní Heřmanice NUTS5 CZ0534580295
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 1810475
zahrada 179 112168
travní p. 534 1833740
lesní poz 503 2168787
vodní pl. tok přirozený 31 10758
zast. pl. zbořeniště 17 3108
zast. pl. 140 40322
ostat.pl. jiná plocha 101 41697
ostat.pl. manipulační pl. 8 20587
ostat.pl. neplodná půda 31 14819
ostat.pl. ostat.komunikace 263 143534
ostat.pl. silnice 16 40651
ostat.pl. zeleň 7 4432
Celkem KN 2049 6245078
Par. KMD 2049 6245078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 131
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 193
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 19:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.