k.ú.: 629057 - Dolní Hbity - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 2027524
zahrada 128 65441
travní p. 95 220764
lesní poz 62 470074
vodní pl. nádrž umělá 3 3433
vodní pl. tok přirozený 13 30660
vodní pl. tok umělý 6 4675
zast. pl. společný dvůr 2 755
zast. pl. zbořeniště 4 1469
zast. pl. 167 45205
ostat.pl. jiná plocha 33 15723
ostat.pl. manipulační pl. 22 21562
ostat.pl. neplodná půda 154 163728
ostat.pl. ostat.komunikace 125 62028
ostat.pl. pohřeb. 1 3035
ostat.pl. silnice 20 83514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8648
ostat.pl. zeleň 8 14208
Celkem KN 1134 3242446
Par. KMD 1134 3242446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 162
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 199
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 29.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička