k.ú.: 629049 - Dolní Habartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545856 - Dolní Habartice NUTS5 CZ0421545856
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2106877
zahrada 309 245657
travní p. 291 1097781
lesní poz 63 1268053
vodní pl. nádrž umělá 2 977
vodní pl. tok přirozený 14 29777
vodní pl. tok umělý 4 687
zast. pl. zbořeniště 30 9688
zast. pl. 244 65965
ostat.pl. dráha 1 25315
ostat.pl. jiná plocha 102 238278
ostat.pl. manipulační pl. 16 18740
ostat.pl. neplodná půda 171 292641
ostat.pl. ostat.komunikace 158 116338
ostat.pl. silnice 13 38172
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10998
ostat.pl. zeleň 1 474
Celkem KN 1595 5566418
Par. DKM 1595 5566418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 242
LV 317
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.