k.ú.: 629022 - Dolní Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579149 - Dolní Dvůr NUTS5 CZ0525579149
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 81965
zahrada 67 44114
travní p. 555 1683141
lesní poz 149 12906909
vodní pl. tok přirozený 10 88173
vodní pl. tok umělý 4 588
vodní pl. zamokřená pl. 3 15871
zast. pl. společný dvůr 3 60
zast. pl. zbořeniště 11 2068
zast. pl. 298 53928
ostat.pl. jiná plocha 68 53681
ostat.pl. manipulační pl. 53 39734
ostat.pl. neplodná půda 320 150719
ostat.pl. ostat.komunikace 124 140543
ostat.pl. pohřeb. 1 2114
ostat.pl. silnice 5 21537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9656
Celkem KN 1705 15294801
Par. KMD 1705 15294801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 16
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 291
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 292
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2012
KMD 1:1000 22.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 22.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.