k.ú.: 628883 - Dolní Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580112 - Dolní Čermná NUTS5 CZ0534580112
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 1633000
zahrada 515 340959
ovoc. sad 36 88153
travní p. 754 4422382
lesní poz ostat.komunikace 7 9585
lesní poz 204 3916762
vodní pl. nádrž umělá 1 1125
vodní pl. rybník 5 168344
vodní pl. tok přirozený 88 39831
vodní pl. zamokřená pl. 1 223
zast. pl. společný dvůr 4 510
zast. pl. zbořeniště 30 5554
zast. pl. 585 142835
ostat.pl. jiná plocha 242 210708
ostat.pl. manipulační pl. 38 52169
ostat.pl. neplodná půda 5 14489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1300
ostat.pl. ostat.komunikace 423 353369
ostat.pl. pohřeb. 1 1309
ostat.pl. silnice 9 26250
ostat.pl. skládka 1 8868
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 36436
ostat.pl. zamokřená pl. 5 13462
ostat.pl. zeleň 15 15539
Celkem KN 3142 11503162
Par. DKM 784 9930697
Par. KMD 2357 1572288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 231
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 561
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 5
Celkem JED 62
LV 681
spoluvlastník 947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.04.2017 1:1000 13.04.2017 *)
KMD 1:1000 18.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 09:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.